• Elever
  • Stammespråk på skolen

Stammespråk på skolen

ME, TIP og HO? Er du ny i vgs-systemet og opplever at du noen ganger ikke har peiling på hva læreren snakker om?

Slapp helt av! Vi gir deg en liten oppklaring i noen vanlige forkortelser i videregående skole. I denne bloggposten finner du flere forkortelser og fremmedord det kan være lurt å kjenne til – med forklaring selvfølgelig!

Noen ord og uttrykk det kan være greit å kjenne til:

VGS = videregående skole

VGO = videregående opplæring

Kontaktlærer = læreren som har hovedansvar for deg som elev og ansvar for kontakt mellom skolen og hjemmet.

YoU-rådgiver = Rådgiver for yrker og utdanningsvalg skal gi elevene informasjon og oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker og være veileder slik at elevene kan ta realistiske yrkesvalg. Her vil elever får veiledning i grupper og det er mulig å ta kontakt for individuell oppfølging.

Sosialrådgiver = En rådgiver som har i oppgave er å gi den enkelte elev veiledning og hjelp til å møte sosiale, psykososiale og relasjonelle utfordringer i skolehverdagen. Rådgiveren samarbeider med kontaktlærer.

Fagfornyelsen = en fornyelse av læreplanene i skolen. De nye læreplanene begynte å tre i kraft fra skolestart 2020 og ble så gradvis innført over tre år.

Fraværsgrensa = det finnes ei grense for hvor mye du kan være borte fra et fag før du mister retten til vurdering. Les mer om fraværsgrensa her.

PPT = Pedagogisk-psykologisk tjeneste. En PPT-rådgiver kan utrede om en elev har ulike vansker, og kan vurdere om det er behov for spesialpedagogisk oppfølging.