Fraværsgrensa

Høsten 2016 ble det innført en fraværsgrense på 10 % i videregående skole. Dette betyr at man ved 10 % udokumentert fravær eller mer risikerer å miste standpunktkarakter i faget man har fravær i. Det finnes likevel noen unntak fra regelen.

Gutt som ligger syk i sengen med termometer i munnen. Foto.
Foto: NTB Scanpix (CC BY-NC-SA)

Dokumentert fravær

Dersom fraværet er dokumentert teller det ikke inn i fraværsgrensen. I tillegg til at fraværet ikke teller inn i fraværsgrensen, kan noe fravær også trekkes fra det totale fraværet. Inntil 10 skoledager med dokumentert fravær kan fjernes fra vitnemålet. For å fjerne fravær grunnet helsemessige årsaker, må man ha vært borte mer enn 3 sammenhengende dager, og man teller da fra fjerde dag med fravær. Ved kroniske lidelser vil det kunne gjelde fra første dag. På Udir sine nettsider kan du lese mer om hva slags fravær som kan dokumenteres.

Fritak for enkelte kjøretimer

Det nye fra høsten 2019 er at de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen, ikke skal regnes med i fraværsgrensa. Dette gjelder sikkerhetskurs på bane, praktisk øving på landevei og planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø. Mer om disse bestemmelsen kan du lese på regjeringens nettsider.

Hvordan regne ut fraværsprosenten?

Antall skoledager skal fordeles over minst 38 uker, men timetallet for faget vil variere fra fag til fag.

Formel for utregning av fraværsprosent (dersom hver time er 45 min.):

Hele året: antall timer fravær / (antall timer i uken · 38) · 100
Første termin: antall timer fravær / (antall timer i uken · 19) · 100

Dersom man har vært borte 8 timer i et fag som har 2 timer i uken, vil man da ha vært borte i over 10 % for hele året.

Les også om fraværsgrensa på ung.no.