• Fagblogg
  • Lisa Stornes vant Gullepleprisen

Lisa Stornes vant Gullepleprisen

Norsk Pedagodisk Dataforening deler hvert år ut en Gulleplepris til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Lisa Stornes fra Sauda videregåande skule.

Prisvinner Lisa Stornes intervjues av Jone Nyborg på NKUL i Trondheim.

Juryen begrunner utdelingen slik:

Årets vinner integrerer digitale læremidler i all undervisning. Hun er en erfaren pedagog som hele tiden jakter etter den beste pedagogiske måten å oppnå læreplanmålene på. Dette gjør hun med utgangspunkt i god forståelse for kildekritikk og autentisk bruk av språk. Hun underviser både på yrkesfag og studiespesialisering, og juryen har merket seg evnen til å tilpasse undervisningsopplegg til de ulike elevenes behov. I nominasjonene har det blitt løftet frem særlig tre eksempler:

  • Kandidaten har med utgangspunkt i spillet Classcraft kommet frem til et veldig effektivt og morsomt opplegg i klasser som i utgangspunktet sliter med motivasjon. I disse klassene har elevene “avatarer” som oppnår spillpoeng for å utføre oppgaver i skolehverdagen. I dette opplegget kan alle elever hevde seg, ikke bare de skoleflinke.
  • I andre klasser har kandidaten utviklet et samarbeid med flere amerikanske skoler via Flipgrid. Norske og amerikanske elever sender videosnutter til hverandre der de forteller om sine respektive skoler og land, og de stiller også spørsmål til hverandre. Opplegget har vist seg svært egnet også for elever som ellers ikke behersker muntlige situasjoner foran klassen.
  • Kandidaten har også vært pådriver for gjennomføring av et pilotprosjekt med sanntidsundervisning i elevgrupper i internasjonal engelsk, den ene lokalisert i Sauda og den andre på Sand. Her har hun brukt et variert utvalg av verktøy, Facebook, Onenote og spill, videokonferanse og opplegg for omvendt undervisning.

Kandidaten har over tid vært en betydelig IKT-ressurs ved skolen og hun har delt sin kunnskap i interne og eksterne sammenhenger, formidlet ved arrangementer kommunalt, i fylket, nasjonalt og internasjonalt.  Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2019 til:

Lisa Stornes fra Sauda vidaregåande skule