NDLA på 1-2-3

På NDLA finner du læringsressurser for vgs som er åpne og gratis å bruke for alle. Her finner du artikler, videoer, filmer, forelesninger, øvingsoppgaver, skriverammer og interaktive oppgaver.

Jone Nyborg gir tips til hvordan du kan finne det du trenger inne på ndla.no.

Slik kan du bruke ndla.no. NB! Vi holder på å oppdatere forsiden vår, men ellers er sidene de samme som i videoen.