• Fagblogg
  • Tett samarbeid mellom Google og itslearning

Tett samarbeid mellom Google og itslearning

Google og itslearning vil at lærere verden over skal bruke minst mulig tid på klikk og administrasjon i klasserommet. I samarbeid har de integrert G Suite inn i itslearning for å gi mer tid til læring.