• Fagblogg
  • Glimt av framtiden på BETT i London

Glimt av framtiden på BETT i London

British Educational Training and Technology Show (BETT) går av stabelen 23. til 26. januar i London. Det årlige arrangementet tiltrekker seg over 35 000 besøkende, og det er blitt en viktig møteplass for norske lærere, skoleledere og IKT-ansvarlige.

Norsk Pedagogisk Dataforening (NPED) arrangerer årlig tur for medlemmer. Sissel Bjørkevoll Thomassen fra Godøya i Møre og Romsdal er reiseleder for NPED i London denne uken, og hun har rundt 150 nordmenn med seg på tur.

Creative Commons License
Glimt av framtiden på BETT i London by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.