• Fagblogg
  • – Bruk media til læring. #BETT2019

– Bruk media til læring. #BETT2019

Omar Said er opptatt av å ta i bruk medieinnhold i undervisning. På BETT utfordrer 21-åringen fra Jordan lærere i foredraget «Press play on the future of education – learning through media».

– Utviklingen i skolen følger trendene i medieindustrien. Stadig færre ser tv, og bruker heller innhold på mobiler, nettbrett og datamaskiner, poengterer Said.