Podkaster om læring

I NDLA ønsker vi å løfte frem de gode eksemplene. Under videoen får du tips til gode podkaster som kan være verdt å følge for deg som jobber med læring.

Rekk opp hånda!

Av: Martin Johannessen og Janne Rønning

Målet til “Rekk opp hånda!” er ifølge dem selv å gi lyttere et innblikk i skolehverdagen. De har tidligere hatt gjester som Camilla Hagevold, Audun Lysbakken og Øystein Gilje.

Podkasten kan lyttes til på pippa.io eller iTunes.

Lektor Lomsdalens innfall

Av: Christian Lomsdalen

Podkasten kommer ut ca. én gang i uken, og er som regel skolerelatert. Målet er ifølge Lomsdalen selv å ha en stor spennvidde i temaer. Denne spennvidden er tydelig om man ser i listen over tidligere gjester. Her er det mange ulike stemmer som slipper til.

Podkasten kan lyttes til på lektorlomsdalen.no eller iTunes.

Lærerrommet

Av: Utdanningsforbundet

I denne podkasten diskuteres det små og store temaer innenfor utdanningsfeltet. Alt fra mobbing til lekser og skolegudstjenester.

Podkasten kan lyttes til på iTunes.

Dysleksi Norges Påddkast

Av: Gina Jevne Bakken og Dan Wollstad for Dysleksi Norge

Målet til podkasten er å vise frem hvordan lærevansker oppleves for forskjellige mennesker: lærere, foreldre og ungdom. Ulike temaer som dysleksi, dyskalkuli og hjelpemidler har blitt diskutert tidligere.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller SoundCloud.

Spillpedagogene

Av: Tobias Staaby, Aleksander Husøy, Magnus Sandberg, Ragnhild Solberg, Odin Nøsen og Halvor Thengs Podkasten for deg som er interessert i spill og læring. Målet er å inspirere lærere, skoleledere og andre interesserte til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller SoundCloud.

KRLEpodden

Av: Knut Aukland, Ragnhild Laird Iversen, Heidi Hansen Tømmerås og Andrew Thomas

Podkast om religion i skolen som er forankret på OsloMet.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller Fireside.

Har du flere gode tips til podkaster som omhandler læring? Del de gjerne med oss!