• Fagblogg
  • Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill

Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill

Nå er det spennende tider for alle som er opptatt av skole og læring! Læreplanrevisjoner kan skape begeistring og engasjement, men også frustrasjon og uenighet. Vi diskuterer læreplanskisser; hva skal ut for å gi rom for dybdelæring? Hvor bredt kan et kompetansemål være og samtidig sikre en ganske lik forståelse av hva det dekker? Skal vi ikke lenger undervise om første verdenskrig? Og hva er nå egentlig dybdelæring? Er det noe nytt? Mange er enige om at det er fint å jobbe tverrfaglig, men hvordan skal vi få det til rent praktisk? Slike diskusjoner er fruktbare. De får oss til å få et nytt perspektiv på det vi holder på med, enten vi er lærere eller læremiddelprodusenter.

Framtidens krav

Fornyelsen av Kunnskapsløftet har som mål at elevene skal oppleve at det de lærer er relevant, og undervisningen skal forberede barn og unge på en framtid vi vet lite om. For å få til det, framhever Stortingsmelding 28 at det er viktig at elevene utvikler kritisk sans, går i dybden, reflekterer og er utforskende og kreative.

På tvers

Andre viktige perspektiv i Fagfornyelsen er at det skal bli tydeligere for elevene hvordan kunnskap i fagene henger sammen. Elevene skal arbeide med problemstillinger på tvers av fag innen de tre tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Ved å redusere antall kompetansemål og gjøre dem åpnere, skal den reviderte læreplanen gi lærere større frihet og bedre tid sammen med elevene til å gå i dybden.

Fagfornyelsen i NDLA

Hvilke konsekvenser får disse perspektivskiftene i Fagfornyelsen for NDLA? Som læremiddelprodusenter må vi tenke over hvordan det vi lager kan være en støtte for elever og lærere når de møter en ny overordnet del, kjerneelementer og kompetansemål høsten 2020. Hvordan ser fagstoff og oppgaver ut som gjør elevene i stand til å gå i dybden, utforske, se sammenhenger og være kritiske? Hvordan kan vi være med på å gjøre elevene i stand til å “tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner”? Hvordan kan vi legge til rette for tverrfaglig arbeid?  Vi er godt i gang med dette arbeidet, og vi gleder oss til å vise dere noen smakebiter og få tilbakemelding på disse.

Vi ønsker å høre fra deg

Noe av det viktigste vi gjør i NDLA er nemlig å lytte til hvilke behov de som befinner seg i klasserommene har. Svarene finner vi i samarbeid med elever og lærere på pilotskolene våre. Det blir ikke minst viktig i tiden fram mot høsten 2020. For å lykkes med våre ambisjoner om å lage læringsressurser som inspirerer og motiverer både elever og lærere, ønsker vi at så mange som mulig kommer med sine ønsker. Bruk muligheten du har til å påvirke og send oss noen ord!

Send din tanker om fagfornyelsen til e-post marthemoe@ndla.no

 

Tekst: Marthe Moe
Foto/video: Tom Knudsen