• Fagblogg
  • Åpner hellige rom for elever

Åpner hellige rom for elever

Eivind Zakariassen ved Lørenskog videregående skole leder arbeidet med å utvikle åpne læremidler i faget religion og etikk for NDLA. Han tar teknologi i bruk for å la elever bli med inn i ulike hellige rom.

VR-teknologi

– Teknologien gir oss muligheten til å ta elever og andre med på et digitalt besøk i synagoger, moskeer, templer, kirker og andre hellige rom. Gjennom musikk, bilder, film og andre virkemidler kan vi gi elever en opplevelse og et innblikk som ellers kan være vanskelig å få til, forteller Zakariassen.

På grunnplanet

– Vi jobber med å vise religionene nedenfra, vise religiøsitet og få frem de individuelle sidene og mangfoldet ved religionen, forteller Zakariassen. Han peker på at digitale læremidler gir muligheter man ikke har hatt tidligere i formidling av faget.

Mer mangfold

– Lærebøker er blitt kritisert for at mangfoldet mangler. Elever med ulik religiøs tilhørighet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av sin religion, sier Zakariassen. I arbeidet med faget samarbeider NDLA med blant andre UngDialog og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
– Vi har et stort ønske om at de som tilhører en religion kjenner seg igjen, derfor involverer vi personer i de ulike religionene til å se gjennom og kommentere underveis i produksjonen av læringsressurser, sier Zakariassen.

Klare til skolestart

– Dette er et fag som favner over mye forskjellig; etikk, filosofi og religion. Utfordringen er å bake det sammen til en helhet, forteller Eivind Zakariassen. På NDLA gjøres dette blant annet gjennom å ta i bruk læringsstier som knytter de ulike delene sammen.
– Bruken av læringsstier gir rom for dybdelæring, og gjør at elever enkelt kan følge en tilpasset samling av læringsressurser i faget, utdyper Zakariassen. Faget religion og etikk er klart til skolestart 2019. Noe av innholdet i faget er allerede i dag tilgjengelig på NDLA.

Eivind Zakariassen signerer gjesteboka i Bøler kirke. Foto.
Eivind Zakariassen signerer gjesteboka i Bøler kirke.